Profil Kandydata na Kierowcę

Od 19 stycznia do zapisania się na kurs na prawo jazdy będziesz potrzebował/a PKK – Profil Kandydata na Kierowcę.


PKK to numer, który uzyskasz w Urzędzie odpowiednim do twojego miejsca zameldowania.
Profil Kandydata na Kierowcę jest wymagany jeszcze przed przystąpieniem do szkolenia a następnie do WORD w celu wyznaczenia terminu egzaminu państwowego.


Aby złożyć wniosek o wydanie PKK będziesz potrzebował/a:

Z tym zestawem udajesz się osobiście do Urzędu. Twój profil zostanie utworzy w terminie do 2 dni roboczych.


JEŚLI CHCESZ MOŻEMY PKK ZAŁATWIĆ ZA CIEBIE

Wystarczy, że dostarczysz nam wymagane dokumenty i podpiszesz upoważnienie. Koszt załatwienia PKK za Ciebie to 20 zł opłaty Skarbowej za pełnomocnictwo w Urzędzie.